Celaena Consultancy huisvest organisaties  

 

Organisaties streven doelen na, zij kunnen zich niet tevreden stellen met een richting. Zij wensen een koers.

Bij het vinden van een juiste koers, kan het kompas een rol spelen. Mensen vormen de bouwstenen van iedere organisatie. Gesteld kan worden dat ieder mens over een "innerlijk  kompas" beschikt dat een rol speelt bij het nemen van beslissingen. Bij het huisvesten van een organisatie, is het een kunst om samen een koers te bepalen die past bij de mens en die organisatie.

"De mens is van nature een sociaal wezen" (Aristoteles). 

De juiste koers is afhankelijk van veel factoren. Het balanceren op het snijvlak van efficiency en de menselijke maat is hier een belangrijk onderdeel van. Bij de menselijke maat past aandacht voor detail. Een gebalanceerd binnenklimaat, het gebruik van natuurlijke kleuren en vormen, voldoende natuurlijk licht en goede drinkwatervoorzieningen zijn hiervan voorbeelden.